Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Έρευνα: Πορεία ανισοκατανομής εισοδήματος στην Ελλάδα 1960-2009Gini: Μέτρηση ανισότητας κατανομής του εισοδήματος στον πληθυσμό. Όσο λιγότεροι κατέχουν το εισόδημα μιας χώρας ο Gini προσεγγίζει το 1
S80 / S20: Συμπληρωματικός δείκτης ανισοκατανομής εισοδήματος. Εξετάζει το μερίδιο του εισοδήματος που έχει το 20% του πλουσιότερου πληθυσμού προς το εισόδημα του φτωχότερου 20% του πληθυσμού
Η έρευνα έγινε με το σύνολο των εισοδημάτων (ελήφθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών) και όχι με δείγμα

Πορεία ανισοκατανομής εισοδήματος στην Ελλάδα
1960-2009

ΈτοςGiniS80/S20
19600,3405,32
19610,3485,63
19620,3525,93
18630,3125,32
19640,3165,47
19650,3145,44
19660,3356,29
19670,3376,43
19680,3065,88
19690,3025,69
19700,3327,35
19710,3277,20
19720,3157,04
19730,3187,33
19740,3217,43
19750,3107,66
19760,3147,22
19770,3267,27
19780,3307,13
19790,3938,55
19800,3998,36
19810,3938,77
19820,3939,60
19830,3759,90
19840,3639,91
19850,3569,82
19860,3279,49
19870,3289,41
19880,3309,15
19890,39310,65
19900,30612,59
19910,34111,36
19920,34712,44
19930,42212,79
19940,42012,86
19950,43218,81
19960,42518,70
19970,42922,57
19980,49522,40
19990,49922,35
20000,49923,01
20010,49221,09
20020,52019,75
20030,52419,52
20040,51820,26
20050,53024,60
20060,52120,27
20070,52019,19
20080,51618,93
20090,52219,37

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου